Sosiale sammenkomster har gode vilkår og lange tradisjoner på Pers. Kari og Mekkel hadde mange sagnomsuste begivenheter på 60 og 70-tallet. I dag er det arrangement som Bjørneforum og diverse biltreff som er mest kjent. Winter Challenge som avholdes på Geilo har vært en årlig tradisjon siden 2000.

Soscial gatherings are popular and have longe traditions at Pers Resort. Kari and Mekkel used to have infamous parties during the 60 and 70's. Todays gatherings such as Bjørneforum and varoius car meetings are best known. Winter Challenge held at Geilo is an annual tradition since 2000.

> Bjørneforum
> Winter Challenge
FOR PERS RESORT'S OFFISIELLE HJEMMESIDER GÅ TIL WWW.PERS.NO - FOR THE OFFICIAL WEBPAGES OF PERS RESORT VISIT WWW.PERS.NO