På Storøyni ved Pers Resort står en tro kopi denne vakre kirken fra 1250. Kirken er et solsvidd tempel i tre, dekorert med runer, masker og kors. Den opprinnelige Gol Stavkjyrkje ble kjøpt for 200 riksdaler av foreningen for bevaring av fortidsminner og flyttet til Bygdøy Folkemuseum i Oslo i 1881.

Nearby Pers Resort you find an exact copy of the beautiful Gol Stavecurch from 1250. The church is a sun burned temple in wood, decorated with carvings, masks and crosses. The original Gol Stavechurch was bought for 200 kroner and moved to Bygdøy Folkemuseum in Oslo in 1881.

> Se bilder fra byggingen av Gol Stavkyrkje
> Utklipp "Biskopen legg grunnsteinen", oktober 1993
FOR PERS RESORT'S OFFISIELLE HJEMMESIDER GÅ TIL WWW.PERS.NO - FOR THE OFFICIAL WEBPAGES OF PERS RESORT VISIT WWW.PERS.NO