Torbjørn Rustberggard realiserte sine visjon om å bygge en tro kopi av Gol Stavkyrkje. Mange dyktige lokale håndverkere var med på å realisere drømmen. Grunnsteinen ble lagt av biskop S. Oseberg høsten 1993

Torbjørn Rustberggard carreid out his vision of resurrecting a true copy of Gol Stavechurch. Many skilled local craftsmen help this life long dream come true. The founfing stone was layed the bishop S. Oseberg fall of 1993