Nye utvidelser ved PERS HOTELL på Gol - på tegnebrettet ligger planener for et kurssenter, svømmehall og parkanlegg.

Det var en gang... - Et eventyr begynner gjerne slik, og selv om ikke Pers Hotell i Gol er noe eventyr, så har i hvert fall hotellet hatt en eventyrlig utvikling - fra den gang det var ungdomsherberge, til hotellet i 1964, den første ombygging i 1967 og fram til den siste utbygging i 1970. Og planene for videre utbygging ligger på tegnebrettet.

Og det går i familien - Torbjørn, sivilingeniøren, tegner og planlegger, broren Mekkel står for den daglige drift ved Pers Hotell - og navnet har hotellet fått etter pappa Per Rustberggard.

Vertskapet ved Pers Hotell, Mekkel Rustberggard med frue, Kari.

Et kurssenter er av de ting man har tenkt alvorlig på - og som det etter undersøkelser viser seg stor behov for. Et slikt kurssenter skal nå skapes ved Pers på Gol - hit kan alle komme som driver kursvirksomhet. Svømmehallen, parkanlegget med sine tennisbaner vil med tiden gi kursdelatakerne de nødvendige mulighetene for utendørs fritidssysler etter travle kurskvelder.

Man ser fremover ved Pers - men en ser ikke hvor utbyggingsplanene en gang vil stoppe - det skal skapes et storhotell på Gol, Pers Hotell.

Utdrag fra DTBB - 1971