Husbygging Torstadvegen 25 - Gol, 2002-2003
Takk til alle som hjalp til / Regards to all who contributed